eseuen

Amezolako zuzkidura etxebizitzak

Amezolako zuzkidura bizitokien proiektua amaitu eta Bilboko Udal Etxebizitzei eman diegu.
Guztira, 66 etxebizitza eta 160 garaje plaza, lehen fasean, ekodiseinuaren eta ekoeraginkortasun energetikoaren irizpideen arabera eraikiak. Lurraren ezaugarriak eta kokapena direla eta zailtasun ugari dituen proiektu bat.

Viuda de Sainz Viviendas dotacionales Amezola. Ayuntamiento de Bilbao