eu

LAN EGIN GUREKIN

Lan egin gurekin:

Bidali zure CVa eta laster zurekin harremanetan jarriko gara.

  Izen-abizenak

  Telefonoa

  Helbide elektronikoa

  Gaia

  Erantsi zure Curriculuma(doc, pdf):

  3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa (2018ko abenduaren 6ko BOE, 294. zk.), datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko arauak ezartzen dituenak (RGPDak) agintzen duenaren arabera, hurrengoa jakinarazten da, enpresa arduraduna den VIUDA DE SAINZ S.L.-k, IZO B-48154348, Polígono industrial el Campillo, 19 – 48500 – Abanto-Zierbena (Bizkaia) helbidea, 94 636 17 22 telefono zenbakia eta inforgpd@viudadesainz.com helbide elektronikoa duena, harremanetarako formularioaren bitartez jasotako datuekin honako erabilera egingo duela:
  Helburua: Zuen eskaerei arreta eta erantzun egokia ematea; eta, kasua denean, gurekin mantentzen dituzuen negozio, merkataritza, kontratu, administrazio edo bestelako harremanak kudeatzea eta dagokion informazioa bidaltzea. Datu pertsonalak gorde egingo dira esandako harremanek irauten duten bitartean, eta harremana bukatu ezkero, legeak adierazten duen epea bete arte edo interesdunak ezerezteko eskatzen duen arte.
  Legitimazioa: Gurekin mantentzen duzuen harremanen garapena, betetzea eta kontrolatzea; eta gainontzeko helburuentzako, interesdunaren adostasuna.
  Hartzaileak: Ez zaizkie gainontzekoei datuak lagako, salbu eta horretarako lege-eginbeharra badago edo gurekin mantentzen duzuen harremanaren garapen, betetze edo kontrolak berez badakar gainontzekoen tratamenduekiko konexioa.
  Eskubideak: Interesdunak irispen eskubidea dauka bere datu pertsonalen gainean, datu pertsonal okerrak zuzentzeko eskatzeko eskubidea, edo, kasua bada, ezerezteko eskubidea, datuak jaso ziren helburuetarako beharrezkoak ez direnean, adibidez. Baldintza batzuetan, interesdunak bere datu pertsonalen tratamenduari aurka egiteko eskubidea edo tratamendua mugatzeko eskubidea izango du. Kasu hauetan, datuak erreklamazioak formulatzeko, egikaritzeko edo aldezteko baino ez dira kontserbatuko. Interesdunak aipatutako eskubide hauek enpresarekin idatziz kontaktuan jarriz egikaritu ahal izango ditu, bai postaz zein helbide elektronikoa erabiliz, enpresak eskabidea aurkezteko emango dizkion modelo edo formularioak erabilita.