eseuen

SEGURTASUNA ETA OSASUNA

zero accidentes

Segurtasuna eta Osasuna

Viuda de Sainz-en konprometituta gaude laneko segurtasunaren eta osasunaren gestio eraginkor eta efizientearekin. 

Gure eguneroko zereginetan istripuak eta arriskuak txikitzea –baita ezabatzea ere– erantzukizun kolektibo bat da. Horregatik, gure antolakuntza osoak norabide horretan dihardu, arreta berezia jarriz eta konprometituta etengabeko hobekuntzarekin, gure egitekoa ingurune seguru batean gara dadin.  

Laneko Osasun eta Segurtasunaren Kudeaketa Sistema

Laneko Osasun eta Segurtasunaren Kudeaketa Sistemaren ziurtagiria dugu, legeak eskatzen dituen nazioarteko arauei eta zehaztapenei jarraikiz.

Norma ISO 45001