eseuen

SEGURTASUNA ETA OSASUNA

Segurtasuna eta Osasuna

Viuda de Sainz-en laneko osasun eta segurtasunaren kudeaketa eraginkor baten aldeko konpromisoa dugu, lan-baldintzak hobetzeko eta ahal den guztietan, bere lan postuan bere zereginak betetzen diarduten bitartean gerta daitezkeen langileen arriskuak eta istripuak murrizteko eta ezabatzeko.

Laneko Osasun eta Segurtasunaren Kudeaketa Sistema

Laneko Osasun eta Segurtasunaren Kudeaketa Sistemaren ziurtagiria dugu, legeak eskatzen dituen nazioarteko arauei eta zehaztapenei jarraikiz.

Norma OHSAS 18001:2007